Pinksteren betekenis

Pinksteren betekenis

Wat is pinksteren eigenlijk?

Pinksteren is een grieks woord “pentekoste” wat vijftigste betekent. Bij sommige ook bekent als Sinksen. Dit is de vijftigste Paasdag, de laatste dag van de Paastijd. Met pinksteren wordt herdacht dat de Heilige Geest neerdaalde over de apostelen, dit wordt beschreven in het nieuwe testament. Op eerste Pinksterdag waren de gelovigen in een huis en dachten ze een stormgeluid te horen en zagen ze vlammen boven de hoofden van de anderen zich verspreiden. De gelovigen wisten op dat moment dat god hun de heilige geest had gegeven. Jezus had dit al beloofd voordat hij naar de hemel ging en omdat Jezus niet meer op aarde was kwam de heilige geest bij de mensen om het geloof aan mensen in hun hart te geven. Plots konden de mensen in allerlei vreemde talen praten en konden ze iedereen vertellen over God’s grote daden en zijn zoon Jezus. Ze doopten 3000 mensen en hiermee is het begin van de christelijke kerk en daarom nog steeds een belangrijk feest.

Pinksteren volgens de kerkelijke kalender

Elk jaar valt Pinksteren op een andere datum, dit omdat het berekend wordt volgens de kerkelijke kalender. Omdat hemelvaart en pinksteren samenhangen met Pasen is het dus altijd belangrijk om te weten wanneer het Pasen is en hoe je dit kunt berekenen. Pinksteren is altijd 50 dagen later dan pasen. In principe is het Pasen op de eerste zondag na volle maan en als het lente is geworden (21 maart). Dit klopt echter niet altijd. Hier is een hele berekening voor uitgedacht.

Derde Pinksterdag

De Zaanstreek heeft tevens een Derde pinksterdag, ‘Pinkster Drie’ genaamd. Men zeg dat dit is om de bevrijding van de Spaanse bezetting te vieren. Veel mensen uit de Zaanstreek nemen dan een vrije dag op. Tegenwoordig wordt er op die dag de Pinksterdrie Wielerronde gereden welke zich in Krommenie bevindt. Ook in Zeeland wordt de derde Pinksterdag gevierd, de “Derde Pinkster”. De derde Pinksterdag was de eerste echte vakantiedag die werknemers van de op Vlissingen gelegen scheepswerf Koninklijke Maatschappij de Schelde kregen.

Pinkpop

Al sinds 1970 vond jarenlang in het Pinksterweekend in Zuid-Limburg Pinkpop plaats. Ten tijde van de eerste editie, in Geleen, heette dit nog “Pop met Pinksteren”. Sinds 1988 wordt Pinkpop in Landgraaf gehouden. De naam is een afkorting van de woorden popfestival en Pinksteren. Pinkpop 2012 is tevens in aantocht, meer informatie hierover vindt u op Pinkpop 2012.